Probuďme lázně k životu

Již dvacet let hledají bývalé Městské lázně v Jablonci nad Nisou své nové využití. Náš spolek, ArtproProstor z. s. , se roku 2015 zasadil o úklid interiéru Lázní a následně zde zorganizoval na 20 akcí, jejichž cílem bylo nejen upozornit na zhoršující se stav budovy, nýbrž i rozšířit kulturní nabídku Jablonce o moderní umělecké žánry. Navzdory těmto snahám musely být Lázně v roce 2017 z důvodu špatného technického stavu opět zcela uzavřeny.

Avšak nyní, na jaře roku 2019 se téma využití Lázní znovu otevírá a tentokrát bychom rádi – již ve spolupráci s městem – vypracovali koncept pro kulturní a společenské centrum, které bude naplňovat potřeby Jablonečanů dlouhodoběji.

Brzy zveřejníme více informací. Sledujte nás!

Co se chystá?

20.5.2019


Máme velkou radost, že všechny statické i zvukové zkoušky dobře dopadly a my se tak můžeme s Jablečnými lázněmi zapojit do jedinečného projektu Monument/um!

Je nám ctí, že si Lenka Dusilova, VJ Aeldryn a jejich produkční tým Applause booking v rámci své snahy o pomoc čtveřici českých opuštěných památek vybrali právě městské lázně v Jablonci. Koncert se odehraje 17.8., vstupenky si můžete zakoupit již dnes.

14.5.2019


Díky vaší podpoře jsme vybrali finance na vydání Zápisků z lázní!

Všem podporovatelům moc děkujeme. Nyní ladíme poslední úpravy před tiskem. Brzy vás budeme informovat, kde budou Zápisky k zakoupení.

16.4.2019 – 19:00

Diskuze o budoucnosti jabloneckých lázní

13.3.2019

Spuštění kampaně na Strartovac.cz

Vize Jablečných lázní

Už delší dobu v našem městě postrádáme místo, kde by se občané mohli setkávat a diskutovat nad současnými tématy. Kulturní prostor, který by ve svém programu reflektovalo současné umělecké směry a tendence a který by svou dramaturgií upozorňoval na témata a problémy, které jsou spojeny s oblastní severních Sudet.


1.   Chceme tedy vytvořit nový kulturní prostor Jablečné lázně, který bude místnímu ale i mimoměstskému publiku nabízet dramaturgii založenou na současných uměleckých směrech a místní historii s důrazem na Genius loci budovy lázní. Zvláštní důraz bude kladen na zapojování místních do samotné organizace akcí a tedy tvorbu živé komunity.

Zmapovali jsme si kreativní odvětví v Jablonci a zjistili jsme, kolik nevyužitého potenciálu naše město skrývá. Ať už se jedná o sklářský průmysl, amatérský scénický tanec nebo silnou místní hudební scénu. Silné zastoupení zde má i IT nebo například oblast architektury.


2.   Chceme tedy vytvořit centrum kreativity, které bude reflektovat potřeby místních obyvatel, bude zprostředkovávat spolupráci a propojování kreativních odvětví Jablonce a bude podporovat inovaci.


Vypracovali jsme základní rámec pro takové centrum, který bude sloužit jako vykopávací míč pro pracovní skupinu, která bude tento hrubý rámec specifikovat. Do skupiny chceme přizvat zástupce kreativních odvětví, abychom zjistili jejich potřeby a společně s městem tak vytvořili koncept, který bude reflektovat potřeby místních obyvatel.