Členové Artproprostor

Jsme skupina mladých aktivních lidí, kteří se snaží tvořit a vytvářet. Prakticky od mala se věnujeme tvůrčí činnosti, konkrétně tanci a pohybovému divadlu. Mnohé z nás si můžete pamatovat ať už z divadla, Rampy či jiných jabloneckých kulturních institucí. Jsme spolek ArtproProstor, z.s.. Jsou mezi námi absolventi a studenti uměleckých škol jako Duncan centre, HAMU, Arts management na VŠE, Publicistika na UK ale také osobnosti, které se umění věnují ve svém profesním životě. Již nyní máme navázanou spolupráci s uměleckými uskupeními z různých oborů, jejichž představení bychom chtěli prezentovat a to zejména v prostorách bývalých jabloneckých lázní.